Categorieën

Affiliates Voorwaarden

LOVE2NIGHT

te Eindhoven
KvK 67627943
BTW NL143006824B01

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van partners aan het affiliate programma van Love2night en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Love2night als zodanig geaccepteerde, affiliate partner. Door aanmelding voor het affiliate programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2: DEELNAME

 1. Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het affiliate programma van Love2night door online een affliaite account aan te maken.
 2. Het is ter beoordeling van Love2night of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Love2night is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. Acceptatie is onder andere afhankelijk van de door affiliate partner gekozen domeinnaam.

ARTIKEL 3: TOELATINGEISEN

 1. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 2. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
 3. Iedere website die deelneemt aan het affiliate programma van Love2night dient zich te onthouden van:
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Love2night
  • discriminerend karakter
 4. Spam, in welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

ARTIKEL 4: BETALINGEN

 1. Uitbetaling geschiedt bij een bedrag van EUR 25,00 of elke 1ste van de maand, doch binnen 21 werkdagen ná verzending van de bestelling. Dit in verband met retourrecht van de consument.
 2. Uitbetaling geschiedt middels het opgegeven bank/gironummer of PayPal rekening.

ARTIKEL 5: BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. Love2night behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Love2night affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze beëindiging dient altijd via email aan Love2night kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien affiliate partner besluit tot verkoop van de affiliateshop / domeinnaam, dient Love2night hiervan via email op de hoogte te worden gesteld. De nieuwe affiliate partner dient een nieuwe aanvraag voor goedkeuring te doen en daarmee deze voorwaarden te accepteren.
 3. Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Love2night is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De affiliate partner wordt per email over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliate programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

ARTIKEL 7: SCHADE

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Love2night affiliate programma zal door Love2night op de overtreder worden verhaald.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Love2night kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten door en met Love2night afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.


Welkom op Love2night.nl dé webshop voor alles op het gebied van sexy kleding, lingerie, toys en accessoires.
Voor mannen én vrouwen u vindt het allemaal bij Love2night!

Bestel snel, veilig én simpel online bij www.love2night.nl. Love2night is het startpunt voor uw sexy lingerie, kleding, toys en accessoires, voor alledaags gebruik of voor in de nachtelijke uurtjes! Wij proberen ons ruime assortiment constant uit te breiden en voordelig te houden, zodat u altijd verzekerd bent van de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen!
Kortom: Love2night.nl is dé online oplossing voor uw nieuwe leven onder de dekens én voor elke budget! Veel plezier in dé online erotiek shop!

Bij Love2night vindt u o.a. de volgende merken:
Bigteaze Toys, Cotelli, Durex, Elegant Moments, Abierta Fina, Leg Avenue, Pink Lipstick, Red Corner, Vijtig Tinten Grijs, We-Vibe, You2Toys.


Love2night - Dé online erotiek shop
Powered By Devil Entertainment
Love2night © 2018